Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj13
wczoraj22
tydzień122
miesiąc211
wszystkie348287

Gościmy

Start
07.04.2021.

       

                                         KOMUNIKAT NR 14  2020/2021

                         KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
                                 TENISA STOŁOWEGO  Z  DNIA 7.04.2021
 W związku z wprowadzonymi dalszymi obostrzeniami związanymi z Covid 19
odwołuje się wszystkie zawody (mecze i turnieje) tenisa stołowego
 zaplanowane w Kalendarzu Imprez KPOZTS do 18.04.2021 włącznie.

 

Nowe terminy zawodów zaplanowanych do 18.04.2021 podane zostaną po

 

zniesieniu obostrzeń.

 

                                                                                  Prezes KPOZTS

                                                                          Andrzej Jesiołowski

 
01.03.2021.

          

                                         KOMUNIKAT NR 11  2020/2021

                         KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
                                 TENISA STOŁOWEGO  Z  DNIA 1.03.2021                                                      

 

1.     Rozgrywki Wojewódzkie Pucharu Polski Mężczyzn rozegrane zostaną w dniu 7.03.2021 (niedziela)

      na sali sportowej  „Olimpijczyk” w Toruniu, ul. Słowackiego 114

 

godz. 9,30 – losowanie                            

godz.10.00 – gry                        

 

     W Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim mają prawo grać wszystkie

     kluby KPOZTS, które mają wykupioną licencję klubową na sezon

     2020/21. Każdy Klub może wystawić max. 4 drużyny

     Zawody rozgrywane są systemem pucharowym – rozstawianie wszystkich

     drużyn przed turniejem.

    Drużyna składa się minimum z 3 , a maksimum z 4 zawodników.               

          Mecz składa się z 4 do 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole,

          zgodnie z poniższym kluczem:

          1. A-X, 2. B-Y, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-Y, 6. C-X, 7. B-Z

          z prawem wprowadzenia zawodnika rezerwowego po 4 grach.

          Mecz toczy się do osiągnięcia 4 zwycięstw przez jedną z drużyn.

          Drużyna, która zajmie I miejsce ma prawo grać w rozgrywkach na

          szczeblu strefowym.

 

2.     Mistrzostwa Województwa Seniorów i Seniorek odbędą się  14.03.2021 (niedziela) w Hali Sportowej

      w Sępólnie Kraj. ul. Chojnicka 19  

      Losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00

           Mężczyźni i Kobiety grają dwa turnieje. W eliminacjach do MP nie grają

   zawodnicy z listy krajowej.

   W  Mistrzostwach Województwa gra 8 zawodników-( zawodnicy z listy

   krajowej z miejsc 1-32  + z el. do Mistrzostw Polski)

 

  W Eliminacjach do MP prawo gry ma tylko 32 najlepszych zawodników i  

  zawodniczek klasyfikacji po II WTK i II Grand Prix (nie liczy się zawodników z

  listy krajowej). Nie mają prawa grać zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w

  sezonie 2020/21 w żadnym WTK-Grand Prix. Wyjątkowo mogą wziąć udział w

  eliminacjach do MP zawodnicy, którzy mieli kwarantannę  lub chorowali na

  koronawirusa w terminie WTK, a byli sklasyfikowani w sezonie 2019/20 na

  liście KPOZTS Seniorów i Seniorek na miejscu 1-32.

  W przypadku nie przybycia zawodników z miejsc 1-32- lista może być  

  uzupełniona innymi zawodnikami znajdującymi się na liście na kolejnych

  miejscach i spełniającymi powyższe kryteria.

  Zawody rozgrywane są systemem pucharowym o miejsca 1, 2, 3-4, 5-8, 9-16,

  17-24, 25-32

 

     3.  Drużynowe Mistrzostwa Województwa  Juniorów i Kadetów

          - odbędą się w dniu 28.03.2021 (niedziela) w Sali Sportowej w Gniewkowie,

          ul. Dworcowa

    losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00

 

 W zawodach brać mogą udział:

        Juniorzy - tylko chłopcy (rocznik 2003, 2004, 2005)

        Kadeci – tylko chłopcy – rocznik 2006-2007


W rozgrywkach drużynowych każdy klub może wystawić max. 4 drużyny. Drużyny Kadetów


i mogą składać się z 2-4 zawodników (zawodnicy rezerwowi mogą w danym meczu


wystąpić  w grze podwójnej i w 2 serii gier), Juniorzy – 3-4 zawodników ( zawodnicy rezerwowi

mogą w danym meczu wystąpić w 2 serii gier).

W skład drużyny mogą wchodzić zawodnicy nie będący na liście po I WTK i I Grand Prix.


Mecz składa się max. z 5 gier zgodnie z poniższym kluczem, do osiągnięcia 3 zwycięstw przez

jedną z drużyn

A-X    B-Y   gra podw.    A-Y   B-X

Juniorzy zamiast gry podwójnej C-Z

       

4.     Zgodnie z obostrzeniami COVID przypominam wszystkim o obowiązku posiadania licencji przez wszystkich uczestników turniejów (również Skrzatów i Skrzatek) oraz wszystkich zawodników i zawodniczek biorących udział w meczach ligowych. Zawodnicy nieposiadający licencji na sezon 2020/21 zgodnie z obostrzeniami COVID nie mają prawa brać udziału w treningach i zawodach - nie będą klasyfikowani w turniejach.

 

5.     W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa wyznacza się limit osób towarzyszących uczestnikom turniejów (trenerzy, opiekunowie, rodziny) -   na 4 zawodników jeden trener.

6.      Należy bezwzględnie tego przestrzegać – inne osoby nie będą wpuszczane na salę. Turnieje i mecze odbywają się bez udziału kibiców.

7.      Wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać podpisane oświadczenia i będą badani przy wejściu na salę sportową.                                                         

                                                    

                

                                                                                     Prezes KPOZTS

                                                                             Andrzej Jesiołowski

 
09.12.2020.

       

                                                                Bydgoszcz 5.12.2020

                                                                                         

                                                                                          Działacze, Trenerzy, Zawodnicy

                                                                                   KPOZTS w Bydgoszczy

 

          Na podstawie obserwacji oraz informacji przekazywanych przez działaczy, trenerów i zawodników dotyczących rozgrywania meczów ligowych w pierwszej rundzie sezonu 2020/2021 na wszystkich szczeblach rozgrywek ligowych prowadzonych przez KPOZTS w Bydgoszczy informuję co następuję:

 

1.     Wszystkie mecze powinny być rozgrywana zgodnie z przepisami i regulaminami PZTS i KPOZTS, a w dobie pandemii COVID -19 również z rekomendacjami PZTS dotyczącymi zasad bezpieczeństwa przed koronawirusem.

2.     Niedopuszczalne jest, aby w czasie pandemii koronawirusa mecze rozgrywać z udziałem kibiców.

3.     Przed meczem następuje prezentacja zawodników – wszyscy zawodnicy (również rezerwowi) muszą stać na prezentacji drużyny w jednolitych strojach.

4.     Zawodnik, który nie stoi z drużyną na prezentacji nie ma prawa wystąpić w meczu (również w przypadku wpisania go do protokółu meczu)

5.     W czasie meczu można występować w innych koszulkach – ale nie może to być kolor w którym występuje drużyna przeciwna na prezentacji. W grze deblowej obowiązkowo para musi mieć jednolite koszulki.

6.     W czasie pandemii COVID -19 mecze powinno się rozpoczynać bez prezentacji.

7.     Sędzią meczu nie może być zawodnik grający w danym meczu lub trener drużyny. (Wyjątek stanowi liga młodzieżowa gdzie w wyjątkowych sytuacjach sędzią może być trener).

8.     Osoba pełniąca funkcję sędziego musi mieć uprawienia sędziowskie minimum kandydata ( w miesiącu styczniu przeprowadzony zostanie kurs sędziowski)

9.     Protokoły meczowe należy wypełniać czytelnie, bez skreśleń. Wszystkie rubryki w protokole należy wypełnić. Obowiązkowe są wszystkie podpisy.

10. Po rozpoczęciu meczu do protokołu nie wolno dopisać już żadnego zawodnika jak również zmienić sędziego meczu.

11. Mecze powinny obywać się w atmosferze fair play i wzajemnego szacunku oraz zdrowego rozsądku.

12. Jeżeli na meczach nie będą przestrzegane wymogi regulaminowe to będą wyciągane konsekwencje wobec drużyn zgodnie z Regulaminem Rozgrywek KPOZTS.

 

 

                                                                   Prezes KOPZTS

                                                               Andrzej Jesiołowski

 
20.10.2020.

       

Komunikat specjalny

W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wszystkich uczestników zawodów tenisa stołowego.

1.    Na wszystkie zawody – WTK i rozgrywki drużynowe we wszystkich ligach wszyscy obecni muszą złożyć obowiązujące oświadczenie.

2.    Gospodarz zawodów ma obowiązek przyjąć aktualne oświadczenia sędziów, zawodników, trenerów, działaczy na obowiązujących drukach KPOZTS – nie mogą być oświadczenia sprzed kilku dni.

3.    Nie wolno wpuszczać na salę nikogo , kto nie złoży obowiązującego oświadczenia.

4.    Jeżeli  drużyna nie dopełni tych formalności to mecz zostanie zweryfikowany jako walkower

5.    Druki oświadczeń z podpisami gospodarz musi przechowywać przez min. 14 dni - żeby w razie zagrożenia okazać kontrolującym.

6.    Za dzieci do lat 18 muszą złożyć podpisy oboje rodziców

7.    Nie będą przyjmowane żadne wyjaśnienia, że ktoś zapomniał o tych dokumentach lub nie miał możliwości zebrania podpisów

8.    Mecze i turnieje odbywają się bez udziału widzów, rodziców –

- na WTK może być 1 osoba na 4 zawodników- inne osoby nie będą wpuszczone na salę

9.    Zobowiązuję organizatorów wszystkich zawodów do przestrzegania powyższych zasad -SANEPID może ukarać  karami pieniężnymi organizatora zawodów oraz osoby nie przestrzegające obowiązujących przepisów.

10.Mam nadzieję , że wszyscy ze zrozumieniem przyjmą te wytyczne dla ratowania zdrowia wszystkich uczestników zawodów. Zobowiązuję kluby, trenerów do poinformowanie wszystkich o obowiązujących zaleceniach

 

                        Prezes KPOZTS

                    Andrzej Jesiołowski

Czytaj całość
 
24.08.2020.

       

                                                         KOMUNIKAT SPECJALNY

             Poniżej załączam pismo dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego uczestników zawodów organizowanych przez KPOZTS.

             Wszyscy uczestnicy naszych zawodów muszą obowiązkowo dostarczyć sędziemu głównemu przed zawodami niniejsze oświadczenia.

            Zawodnicy niepełnoletni muszą mieć obowiązkowo podpisane przez rodziców.

           Zawodnicy bez podpisanych oświadczeń nie będą dopuszczeni do zawodów.

           Niniejsze oświadczenie muszą złożyć również trenerzy i kierownicy drużyn.

 

           W związku z zagrożeniem pandemii koronowirusa zobowiązuję wszystkich do przestrzegania niniejszego polecenia

 

           Prezes KPOZTS

          Andrzej Jesiołowski

 

 

OŚWIADCZENIE

Dla zawodnika niepełnoletniego

 

              …………………………………………………………………………………………….

                  (Imię i nazwisko zawodnika)

 

              Oświadczam, że moja córka/syn są zdrowi w dniu zawodów, co poświadczam własnoręcznym podpisem

              o braku u uczestnika zawodów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

             Córka/syn nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną

             o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zawodów.

            Córka/syn są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych

            z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach tenisa stołowego organizowanych przez Kujawsko-Pomorski

            Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Polski Związek Tenisa Stołowego.

 

 

 

                    Podpis ojca  ………………………………….

 

 

                   Podpis matki …………………………………

    

 

                   Data:  ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Dla zawodnika pełnoletniego

 

            …………………………………………………………………………………………….

            (Imię i nazwisko zawodnika)

 

            Oświadczam, że jestem zdrowy w dniu zawodów, co poświadczam własnoręcznym podpisem o braku u mnie

            infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

            Nie zamieszkiwałem z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

            w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zawodów.

           Jestem przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem

           dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

           Wyrażam zgodę na udział w zawodach tenisa stołowego organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Okręgowy

           Związek Tenisa Stołowego i Polski Związek Tenisa Stołowego.

 

 

 

                Podpis zawodnika  ………………………………….

 

 

 

    

 

                Data:  ……………………………………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

Dla trenera i działacza

 

             …………………………………………………………………………………………….

                    (Imię i nazwisko )

 

              Oświadczam, że jestem zdrowy w dniu zawodów, co poświadczam własnoręcznym podpisem o braku u mnie

              infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

              Nie zamieszkiwałem z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

              w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zawodów.

             Jestem przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem

              dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 

 

 

 

                            Podpis   ………………………………….

 

 

 

    

 

                      Data:  ……………………………………………………………………

 

 

Czytaj całość
 
© 2021 KPOZTS Bydgoszcz