Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj4
wczoraj22
tydzień26
miesiąc477
wszystkie349922

Gościmy

Start
20.06.2021.

       

                                                      OŚWIADCZENIE .Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji


do umowy,w celu umożliwienia dalszego przetwarzania tych danych przez Ministerstwo

 

na potrzeby realizacji zadań wynikających z Umowy  z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego

 

i Sportu   w roku 2021.

 

                                                                                                       

                                                                                     ………………………………………

 

                                                                                          Czytelny podpis trenera

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        OŚWIADCZENIE .

 


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji

 

do umowy, w celu umożliwienia dalszego przetwarzania tych danych przez Ministerstwo


na potrzeby realizacji zadań wynikających z Umowy  z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego

 

i Sportu   w roku 2021.

 

 

                                                                                          ………………………………………

 

                                                                                       Czytelny podpis zawodnika/ rodzica

 
20.06.2021.

       

Zadanie szkoleniowe : ……………………………………………………………………..

                                              (termin, miejsce, dyscyplina )                              

 

OŚWIADCZENIE NA ZADANIE SZKOLENIOWE 2021

Dla zawodnika niepełnoletniego

 

………………………………………………………..

       (Imię i nazwisko uczestnika)

 


Oświadczam, że moja córka/syn są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczam


własnoręcznym podpisem :o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów

 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.


Córka/syn nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały


kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem


wypoczynku na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów

 

lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.


Córka/syn są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów


uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m)

 

oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 

 

 

………………………………..

                      Podpis

     (prawnych opiekunów)

 
20.06.2021.

       

   KLUBY  W/G  ROZDZIELNIKA                                                                                 

                                                                                 

 K-POZTS zawiadamia, że w okresie letnim organizuje obozy sportowe dla zawodników kadry wojewódzkiej młodzików, kadetów i juniorów.

 

                   15.07 - 24.07.2021  Sępólno Krajeńskie                          - 10 dni

                    4.08 – 14.08.2021 Inowrocław                                        -11 dni

                                                                                      

      Opłata za obozy dla kadrowiczów: w Sępólnie Krajeńskim - wynosi 300 zł,

                                                               w Inowrocławiu wynosi 330 zł

   

W związku z zaostrzeniami epidemiologicznymi została ograniczona ilość miejsc na obozach, ale jest możliwość uczestniczenia innych osób z danej kategorii wiekowej – opłata za obozy w Sępólnie Kraj. wynosi 800 zł, a w Inowrocławiu 850 zł.

Kadra Wojewódzka Młodzików na II półrocze 2021 r.(13 osób) została zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu KPOZTS  w dniu 16.06 2021. Wchodzą do niej: Julian Korzus, Miłosz Rękas, Nikodem Aderjahn, Mateusz Jesse, Julia Kowalska, Malwina Słupska, Julia Rogulska, Jakub Krzyżanowski, Maciej Rękas, Monika Sonnenberg, Wiktoria Ilcewicz, Greta Kowalik, Adam Pieszak

Rezerwa KWM ( 7 osób) – Wiktor Rudolf, Weronika Pilarska, Franciszek Wichliński, Patryk Wójcik, Wiktor Zielony, Marta Knapik, Natalia Małecka

Kadra Wojewódzka Kadetów na II półrocze 2021 r. (9 osób) została również zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu KPOZTS w dniu 16.06 2021. Wchodzą do niej: Zuzanna Dąbrzał, Klara Lemańska, Maja Kurzawska, Agata Krause, Amelia Wycichowska, Wiktoria Przybytkowska, Maja Łęgowska, Wiktoria Kowalska, Maksymilian Sawina.

Rezerwa KWK (5 osób) – Liliana Rujner, Patryk Małecki, Stanisław Pieszak, Nicole Nowakowska, Aleksandra Popiela.

Kadra Wojewódzka Juniorów i Młodzieżowców na II półrocze 2021 r. ( 3 osoby) została również zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu KPOZTS w dniu 16.06 2021. Wchodzą do niej: Agnieszka Piłat, Marta Drąg, Agata Szczuka

Rezerwa KWJ ( 1 osoba) – Deja Filip

  W związku z ograniczoną ilością miejsc noclegowych może dojść do sytuacji, że nie wszyscy chętni zostaną zakwalifikowani na obozy.

Zobowiązuję wszystkie Kluby i rodziców o przesłanie potwierdzenia udziału w obozach emeilem do dnia 30.06.2021 oraz oświadczenia o zgodzie na przekazywanie danych osobowych oraz oświadczenia o stanie zdrowia wszystkich uczestników obozów z podpisami rodziców. Komplet Oświadczeń musimy złożyć w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Związków Sportowych wraz z innymi dokumentami koniecznymi do zgłoszenia obozów.

Uwaga !!! potwierdzenie udziału w obozach proszę kierować drogą mailową

  kujawsko-pomorski@pzts.pl lub ajesiolo@o2.pl     tel.694 384 239

Uwaga 2: w związku z prowadzonymi kontrolami  uczestnicy wszystkich obozów muszą obowiązkowo posiadać kartę kwalifikacyjną i ważną kartę zdrowia,  – zawodnicy bez kart  nie będą przyjęci  na obóz.

Wpłaty na obóz w Sępólnie należy dokonać do dnia 30.06.2021 na konto KPOZTS.

Nr konta : 73 1090 1072 0000 0001 2006 7734

Pieniądze te zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Sportu muszą być wpłacone przed obozem w całości do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych.

Na obóz w Inowrocławiu wpłaty należy dokonać do dnia 25.07.2021.

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w obozach.

 Zawodnicy zabierają: kartę kwalifikacyjną, aktualne badania lekarskie, legitymację szkolną, przyrządy toaletowe, obuwie treningowe, spodenki, koszulki, dresy, sprzęt do tenisa stołowego, skakankę, strój do pływania.

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania udziału zawodników w obozach w ramach funduszu socjalnego w zakładach pracy rodziców. W przypadku potrzebnego pisma do zakładu pracy proszę zgłaszać się do mnie osobiście – wszystkim potrzebującym zostanie wystawione.

 

                                                                                   

                                              Prezes KPOZTS

                                                                                           Andrzej Jesiołowski

 
09.12.2020.

       

                                                                Bydgoszcz 5.12.2020

                                                                                         

                                                                                          Działacze, Trenerzy, Zawodnicy

                                                                                   KPOZTS w Bydgoszczy

 

          Na podstawie obserwacji oraz informacji przekazywanych przez działaczy, trenerów i zawodników dotyczących rozgrywania meczów ligowych w pierwszej rundzie sezonu 2020/2021 na wszystkich szczeblach rozgrywek ligowych prowadzonych przez KPOZTS w Bydgoszczy informuję co następuję:

 

1.     Wszystkie mecze powinny być rozgrywana zgodnie z przepisami i regulaminami PZTS i KPOZTS, a w dobie pandemii COVID -19 również z rekomendacjami PZTS dotyczącymi zasad bezpieczeństwa przed koronawirusem.

2.     Niedopuszczalne jest, aby w czasie pandemii koronawirusa mecze rozgrywać z udziałem kibiców.

3.     Przed meczem następuje prezentacja zawodników – wszyscy zawodnicy (również rezerwowi) muszą stać na prezentacji drużyny w jednolitych strojach.

4.     Zawodnik, który nie stoi z drużyną na prezentacji nie ma prawa wystąpić w meczu (również w przypadku wpisania go do protokółu meczu)

5.     W czasie meczu można występować w innych koszulkach – ale nie może to być kolor w którym występuje drużyna przeciwna na prezentacji. W grze deblowej obowiązkowo para musi mieć jednolite koszulki.

6.     W czasie pandemii COVID -19 mecze powinno się rozpoczynać bez prezentacji.

7.     Sędzią meczu nie może być zawodnik grający w danym meczu lub trener drużyny. (Wyjątek stanowi liga młodzieżowa gdzie w wyjątkowych sytuacjach sędzią może być trener).

8.     Osoba pełniąca funkcję sędziego musi mieć uprawienia sędziowskie minimum kandydata ( w miesiącu styczniu przeprowadzony zostanie kurs sędziowski)

9.     Protokoły meczowe należy wypełniać czytelnie, bez skreśleń. Wszystkie rubryki w protokole należy wypełnić. Obowiązkowe są wszystkie podpisy.

10. Po rozpoczęciu meczu do protokołu nie wolno dopisać już żadnego zawodnika jak również zmienić sędziego meczu.

11. Mecze powinny obywać się w atmosferze fair play i wzajemnego szacunku oraz zdrowego rozsądku.

12. Jeżeli na meczach nie będą przestrzegane wymogi regulaminowe to będą wyciągane konsekwencje wobec drużyn zgodnie z Regulaminem Rozgrywek KPOZTS.

 

 

                                                                   Prezes KOPZTS

                                                               Andrzej Jesiołowski

 
20.10.2020.

       

Komunikat specjalny

W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wszystkich uczestników zawodów tenisa stołowego.

1.    Na wszystkie zawody – WTK i rozgrywki drużynowe we wszystkich ligach wszyscy obecni muszą złożyć obowiązujące oświadczenie.

2.    Gospodarz zawodów ma obowiązek przyjąć aktualne oświadczenia sędziów, zawodników, trenerów, działaczy na obowiązujących drukach KPOZTS – nie mogą być oświadczenia sprzed kilku dni.

3.    Nie wolno wpuszczać na salę nikogo , kto nie złoży obowiązującego oświadczenia.

4.    Jeżeli  drużyna nie dopełni tych formalności to mecz zostanie zweryfikowany jako walkower

5.    Druki oświadczeń z podpisami gospodarz musi przechowywać przez min. 14 dni - żeby w razie zagrożenia okazać kontrolującym.

6.    Za dzieci do lat 18 muszą złożyć podpisy oboje rodziców

7.    Nie będą przyjmowane żadne wyjaśnienia, że ktoś zapomniał o tych dokumentach lub nie miał możliwości zebrania podpisów

8.    Mecze i turnieje odbywają się bez udziału widzów, rodziców –

- na WTK może być 1 osoba na 4 zawodników- inne osoby nie będą wpuszczone na salę

9.    Zobowiązuję organizatorów wszystkich zawodów do przestrzegania powyższych zasad -SANEPID może ukarać  karami pieniężnymi organizatora zawodów oraz osoby nie przestrzegające obowiązujących przepisów.

10.Mam nadzieję , że wszyscy ze zrozumieniem przyjmą te wytyczne dla ratowania zdrowia wszystkich uczestników zawodów. Zobowiązuję kluby, trenerów do poinformowanie wszystkich o obowiązujących zaleceniach

 

                        Prezes KPOZTS

                    Andrzej Jesiołowski

Czytaj całość
 
© 2021 KPOZTS Bydgoszcz